Nghiên cứu công nghệ, nguồn nhân lực, sản phẩm cơ khí có sức cạnh tranh của cơ khí chế tạo Việt Nam

Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam đã xây dựng đề tài với mục tiêu thông qua việc điều tra khảo sát năng lực (nhân lực, thiết bị, công nghệ, thị trường), thực trạng ngành cơ khí chế tạo ô tô, đóng tàu, thiết bị đồng bộ, máy nông nghiệp, thiết bị điện, trên…