Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C)

Thời gian hợp tác: từ 2009 đến nay.

Tổng số lượt lao động cung ứng (tính đến hết năm 2016):

 • Thợ hàn:  1430
 • Thợ lắp ráp: 1890
 • Thợ giàn giáo: 531
 • Kỹ sư/Giám sát : 15
 • Thợ chống ăn mòn: 585
 • Thợ điện công nghiệp/tự động: 348
 • Thợ vận hành thiết bị: 48
 • Thợ khác (rigger/civil…): 489

Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)

Thời gian hợp tác: từ 2015 đến nay.

Tổng số lượt lao động cung ứng (tính đến hết năm 2016):

 • Thợ hàn:  186
 • Thợ lắp ráp: 218
 • Thợ giàn giáo: 122
 • Kỹ sư ống/Kết cấu : 06
 • Thợ chống ăn mòn: 320
 • Thợ điện công nghiệp/tự động: 172
 • Thợ vận hành thiết bị: 28
 • Kỹ sư điện: 03

Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV SHIPYARD)

Thời gian hợp tác: từ 2012 đến nay.

Tổng số lượt lao động cung ứng (tính đến hết năm 2015):

 • Thợ hàn:  467
 • Thợ lắp ráp: 586
 • Thợ giàn giáo: 338
 • Thợ chống ăn mòn: 395
 • Thợ điện công nghiệp/tự động: 156
 • Thợ vận hành thiết bị: 55
 • Thợ khác (rigger/civil…): 278

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI VÂN NAM

Địa chỉ: Lô A7-11/1, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu | Điện thoại: 02543.616 356

Fax: 02543.616 309 | Email: info@vungtauworks.com.vn

Website: www.vungtauworks.com.vn | Facebook: http://facebook.com/vungtauworks.com.vn