Khách hàng: Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C)

Thời gian cung cấp nhân lực: 03/2010 – 11/2012

Quy mô dự án: 01 CPP, 01 WHP, 01 CPP jacket & piles, Pipeline & subsea cables

Tổng khối lượng: ~ 35.000 MT

Khách hàng: Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C)

Thời gian cung cấp nhân lực: 03/2010 – 06/2012

Quy mô dự án: 01 WHP, 01 Jacket

Tổng khối lượng: ~ 3.600 MT

Khách hàng: Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C)

Thời gian cung cấp nhân lực: 01/2013 – 09/2014

Quy mô dự án: 02 WHP, hệ thống đường ống dài 60km

Tổng khối lượng: ~ 9.800 MT

Khách hàng: Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C)

Thời gian cung cấp nhân lực: 06/2013 – 10/2014

Quy mô dự án: 01 WHP, hệ thống đường ống

Tổng khối lượng: ~ 8.500 MT

Khách hàng: Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C)

Thời gian cung cấp nhân lực: 01/2014 – 06/2015

Quy mô dự án: 01 WHP, 01 Jacket & Piles

Tổng khối lượng: ~ 3.850 MT

Khách hàng: Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C)

Thời gian cung cấp nhân lực: 03/2015 – 03/2016

Quy mô dự án: 04 Modules

Tổng khối lượng: ~ 6.000 MT

Khách hàng: Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV SHIPYARD)

Thời gian cung cấp nhân lực: 03/2010 – 03/2012

Quy mô dự án: giàn khoan tự nâng 90m nước

Tổng khối lượng: ~ 12.000 MT

Khách hàng: Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV SHIPYARD)

Thời gian cung cấp nhân lực: 03/2014 – 08/2016

Quy mô dự án: giàn khoan tự nâng 120m nước

Tổng khối lượng: ~ 18.000 MT

Khách hàng: Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)

Thời gian cung cấp nhân lực: 01/2016 – 08/2016

Quy mô dự án: 01 WHP, 01 Jacket & Piles

Tổng khối lượng: ~ 3.200 MT

Khách hàng: Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)

Thời gian cung cấp nhân lực: 01/2016    – 06/2016

Quy mô dự án: 04 dàn DK

Tổng khối lượng: ~ 2.050 MT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI VÂN NAM

Địa chỉ: Lô A7-11/1, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu | Điện thoại: 02543.616 356

Fax: 02543.616 309 | Email: info@vungtauworks.com.vn

Website: www.vungtauworks.com.vn | Facebook: http://facebook.com/vungtauworks.com.vn