DỰ ÁN H1002

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ Khí Hàng Hải  Sài Gòn (TRIYARD SOFEL)

Phạm vi công việc: chế tạo, lắp đặt, chạy thử hệ thống đường ống

Thời gian thực hiện:

Quy mô dự án: tàu dịch vụ

Tổng khối lượng: ~ 100 MT

DỰ ÁN H1030

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ Khí Hàng Hải  Sài Gòn (TRIYARD SOFEL)

Phạm vi công việc chế tạo, lắp đặt, chạy thử hệ thống đường ống

Thời gian thực hiện: 06/2015 – 12/2015

Quy mô dự án: tàu dịch vụ

Tổng khối lượng: ~ 60 MT

DỰ ÁN AIR DISTRIBUTION SYSTEM

Chủ đầu tư: Công ty Dịch vụ  Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C)

Phạm vi công việc cung cấp vật tư, chế tạo, lắp đặt, thử áp lực hệ thống đường ống dẫn khí  toàn bãi

Thời gian thực hiện: 06/2012 – 12/2012

Quy mô dự án: ống công nghệ

Tổng khối lượng: ~ 10,000 ID

DỰ ÁN SMP9

Chủ đầu tư: Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C)

Phạm vi công việc: chế tạo hệ thống đường ống công nghệ nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Thanh Hoá

Thời gian thực hiện: 01/2015 – 10/2015

Quy mô dự án: ống công nghệ

Tổng khối lượng: ~ 35,000 ID

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI VÂN NAM

Địa chỉ: Lô A7-11/1, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu | Điện thoại: 02543.616 356

Fax: 02543.616 309 | Email: info@vungtauworks.com.vn

Website: www.vungtauworks.com.vn | Facebook: http://facebook.com/vungtauworks.com.vn